VỀ 500 VIỆT NAM

500 Startups Việt Nam là một quỹ đầu tư với quy mô 10 triệu USD dành cho các startup có liên hệ với Việt Nam. Chúng tôi cung cấp vốn đầu tư, các chuyên gia cố vấn và mạng lưới liên kết với các startup trong khu vực và toàn cầu. Nhiều startup của Quỹ đã tiếp tục huy động được vốn từ nhiều nhà đầu tư uy tín bao gồm Sequoia, Social Capital, Stanford StartX, Google Launchpad, v.v…

 

Chúng tôi tin rằng Việt Nam có thể trở thành trung tâm công nghệ không chỉ của Đông Nam Á mà còn cho cả cộng đồng các nước đang phát triển trên thế giới. Cùng với những doanh nhân tài năng mà chúng tôi đầu tư vào, 500 Startups Việt Nam đang nỗ lực để biến viễn cảnh trên thành hiện thực. Chúng tôi rất mong được làm việc với bạn.

CÁC LĨNH VỰC ĐẦU TƯ

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

GIẢI PHÁP CHO DOANH NGHIỆP

CÔNG NGHỆ Y TẾ

NỀN TẢNG TRUYỀN THÔNG

CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP

CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC

CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH

Và nhiều lĩnh vực khác

ĐỐI TÁC

AWS

SOFTLAYER

IMG GLOBAL

ĐỘI NGŨ

dude2

Bình Trần

Giám đốc đầu tư
dude1

Eddie Thái

Giám đốc đầu tư
dude3

Hậu Lý

Associate
dude5

Alvin Bùi

Associate
dude4

Hảo Trần

Associate

PRESS