Sứ mệnh của bài pitch là để thu hút sự quan tâm của người xem, không phải để nhồi nhét mọi thông tin từ A-Z về startup của bạn nhằm ép buộc người xem phải tán thành. Mục tiêu của bạn là khiến họ đủ thích thú đến mức cho bạn một cuộc gặp thứ hai.

Bởi vậy, tôi xin khuyến cáo rằng một pitch deck chỉ cần 10 slide. Với con số ít ỏi này, bạn không còn cách nào khác ngoài tập trung vào những nội dung cốt yếu nhất. Bạn có thể thêm một vài slide nữa, nhưng tổng số slide không nên vượt quá 15. Càng cần nhiều slide, ý tưởng của bạn càng thiếu tính thuyết phục.

10 slide đó bao gồm:

1. THÔNG TIN LIÊN LẠC
Cung cấp tên công ty, tên bạn và chức danh, địa chỉ, email và số điện thoại di động.

2. VẤN ĐỀ/CƠ HỘI
Mô tả vấn đề mà bạn giải quyết được hoặc lợi ích mà bạn mang lại cho khách hàng.

3. GIẢI PHÁP GIÁ TRỊ
Giải thích giá trị của vấn đề mà bạn giải quyết hay lợi ích mà bạn mang lại.

4. ĐIỀU KÌ DIỆU TIỀM ẨN
Mô tả công nghệ, "nguyên liệu bí mật" hay điều kì diệu phía sau sản phẩm của bạn. Slide này nên có càng ít chữ và càng nhiều bảng biểu càng tốt. Nếu bạn có mô hình mẫu hay sản phẩm dùng thử, đây chính là lúc để khoe ra. Glen Shires của Google đã từng nói, "Nếu một bức tranh có giá trị bằng 1,000 từ ngữ, thì một mô hình mẫu có giá trị bằng 10,000 slide."

5. MÔ HÌNH KINH DOANH
Trả lời câu hỏi: ai đang có tiền trong túi và làm thế nào để tiền từ túi họ chảy sang túi của bạn.

6. KẾ HOẠCH GIA NHẬP THỊ TRƯỜNG
Giải thích cách bạn sẽ tiếp cận khách hàng của mình mà không tiêu tốn quá nhiều tiền.

7. PHÂN TÍCH CẠNH TRANH
Đưa ra cái nhìn tổng thể về tình hình cạnh tranh. Mức độ cạnh tranh rất cao vẫn tốt hơn là mức độ cạnh tranh quá thấp.

8. ĐỘI NGŨ
Liệt kê những "nhân vật chính" trong đội ngũ của bạn, ban quản trị, ban cố vấn và những nhà đầu tư chính. Đội ngũ của bạn chưa hoàn thiện? Không sao cả. Nếu bạn có một đội hình trong mơ, bạn đã không cần phải đi pitch.

9. DỰ KIẾN TÀI CHÍNH VÀ NHỮNG CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG QUAN TRỌNG
Đưa ra báo cáo tài chính dự kiến trong vòng 3 năm tới, bao gồm cả giá trị tiền tuyệt đối và các chỉ số đo lường quan trọng như số lượng khách hàng hay tỉ lệ chuyển đổi khách hàng. Hãy trình bày theo dạng bottom-up. Đừng trình bày theo kiểu top-down.

10. TÌNH HÌNH HIỆN TẠI, NHỮNG THÀNH TỰU ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC, CÁC MỐC THỜI GIAN, VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG NGÂN SÁCH
Trình bày hiện trạng sản phẩm của bạn, kế hoạch trong tương lai gần và ý định sử dụng ngân quỹ sau khi bạn gọi vốn thành công.

Đôi điều về tính thanh khoản: không nhà khởi nghiệp nào biết khi nào, làm sao và liệu startup của mình thanh khoản được hay không. Thế nhưng rất nhiều người vẫn cho vào bài pitch một slide nói rằng, "Có hai lựa chọn thanh khoản: IPO hoặc mua lại/sáp nhập." Hiển nhiên rồi. Nếu có nhà đầu tư nào hỏi về chiến lược exit của bạn, điều đó chứng tỏ người này chẳng biết gì cả. Nếu bạn trả lời bằng hai phương án trên, bạn và người đó cũng giống nhau đấy.

Tìm hiểu thêm về Nghệ thuật khởi nghiệp 2.0 (The Art of the Start 2.0) tại GuyKawasaki.com

Xem bài viết gốc viết bởi Guy Kawasaki tại đây. Bản dịch do 500 Startups Việt Nam cung cấp.

Thành phố San Francisco
Tầng 6, 814 Mission,
San Francisco, CA 94103, USA

© 2010-2019 500 Startups